Hlášení případů otrav včel na pohotovost SVS nonstop.

08.12.2013 09:10

 

  Na základě dohody o spolupráci mezi Státní rostlinolékařskou správou a Státní veterinární správou ve věci sjednocení a zefektivnění systému hlášení případů podezření na otravy včel v souvislosti s možným použitím přípravků na ochranu zemědělských plodin, jakož i v jiných případech, kdy je potřeba neprodleně komunikovat se Státní veterinární správou je uveden do provozu systém pohotovostních telefonních čísel na jednotlivé krajské veterinární správy Státní veterinární správy. Tato telefonní čísla jsou uvedena na webových stránkách Státní veterinární správy pod odkazem „organizační útvary Státní veterinární správy“ po kliknutí na konkrétní krajskou veterinární správu Státní veterinární správy na adrese  www.svscr.cz. 

 

SVS Moravskoslezský kraj 

Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace. Zneužití je trestné.

tel.: 720 995 203 nonstop