Kdo zabíjí včely

14.05.2014 09:33

 

Nedávno došlo v naší obci, po postřiku řepky k poměrně velkým úhynům včel. Celá věc je zatím v šetření Státní veterinární správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), nebudeme se k tomu do konce šetření zatím více rozepisovat. O co ale jde a kde bude největší problém se dá pochopit přečtením tohoto článku na portálu AGRIS.