Nařízení SVS mimořádná opatření

18.06.2013 10:31

Na stránkách obce je zveřejněno nařízení SVS ve věci léčení VD.

Odkaz je zde: https://www.libhost.cz/uredni-deska/x34-2013-narizeni-svs-mimoradna-opatreni-pri-vyskytu-a-k-zamezeni-sireni-nebezpecne-nakazy-varroazy-vcel-v-msk-1360cz