Přednáška - ošetření včelstev během roku - Nový jičín

22.03.2014 09:00
 
OKRESNÍ ORGANIZACE ČSV NOVÝ JIČÍN POŘÁDA PŘEDNÁŠKU
 
Ošetření včelstev během roku
Přednášejíci  L.ŠUBA
V sobutu 22.3.2014  v 9 hodin
Hotel PRAHA
Druhá polovina přednášky bude ukázka programu CIS
 
Za okresní organizaci 
Jednatelka okresu Bučánková