Výroční členská schůze

15.02.2015 14:00

Vážené přítelkyně,vážení přátelé. 

Dovolují si Vás jménem výboru naši ZO
ČSV srdečně pozvat na výroční schůzi, která se bude konat 15.2.2015 ve
14 hod na Fojtství / přízemí vinárna/. Poněvadž je letos volba nového
výboru naši ZO a rovněž i delegáta na okresní konferenci ČSV , je Vaše
účast o to důležitější. Občerstvení po schůzi bude zajištěno. 

Dík za účast a v neděli 15.2. na viděnou.

S pozdravem

Milan Šindler
ZO Libhošťh