Současnost

 

   Český svaz včelařů je občanským sdružením, jehož členy jsou chovatelé včel a příznivci včelařství. Tento obor lidské činnosti patří mezi nejstarší na Zemi. Základní organizace ČSV Libhošť je jedna z organizací "Českého svazu včelařů, o.s.". Český svaz včelařů je registrován na Ministerstvu vnitra České republiky od 22. června 1990 pod č.j. VSP/1-1463/90-R. Český svaz včelařů má více než 46 tisíc členů. Česká republika tak patří mezi státy s nejvyšší organizovaností chovatelů včel na světě. Čeští organizovaní včelaři chovají zhruba půl milionu včelstev.

   Základní organizace ČSV Libhošť sdružuje více než 20 registrovaných včelařů. Hlavním úkolem naší organizace je udržet a zvyšovat počet chovaných včelstev, získat nové, hlavně mladé zájemce o včelaření s aktivním přístupem k věci. Celkový počet včelstev od roku 1990 v Česku stále klesá a tento nežádoucí stav zdá se daří zastavit. Včela má naprosto nezastupitelné místo v přírodě a jako opylovač je zcela nenahraditelná pro krajinotvorbu.  Dalším úkolem naší ZO je propagace kvality Českého medu a jeho významu pro zdraví člověka. Do budoucna plánujeme  aktivnější přístup k osvětě, především při práci s mládeží. V rámci finančních možností přispívá včelařům i obecní úřad Libhošť, který má rovněž zájem na rozvoji včelařství a patří mu za to poděkování. Několikrát ročně se scházíme na členských a výborových schůzích, také se samozřejmě setkáváme při vzájemných přátelských návštěvách.

   S určitou mírou nadsázky lze spočítat, že v době nejvyšší aktivity včel, při průměrném počtu 50 tis. včel na úl, včelaři v Libhošťi chovají  10 800 000 včel, které opylují vaše zahrádky. Bohužel, mezi největší nepřátele včel patří člověk, který svým nezodpovědným přístupem včelám škodí. Například v 2013 roce jsme po chemickém postřiku řepky zaznamenali poměrně masivní úhyny včel.