Co jste nevěděli

 

O medu

 

 • K nasbírání 1 kg medu pracuje více než 1000 včel celý svůj život.
 • K získání 1 kg medu musí včely navštívit alespoň 5 milionů květů.
 • K nasbírání 1 kg medu včely naletí vzdálenost rovnající se cestě čtyřikrát kolem země.
 • Včely spotřebují asi 2,8 kg medu k získání 1 kg včelího vosku.
 • Med se používá již minimálně 2700 let na léčení různorodých zdravotních potíží. Například se úspěšně používá v moderním lékařství na povrchové a zanícené rány či popáleniny. 

 

Včelí zajímavosti

 

 • Včela žila na zemi již před 15 miliony lety. Vznik Homo sapiens (člověka) se odhaduje asi na 200 000 let.
 • Včela létá rychlostí až 28 km/h, může létat až do vzdálenosti 4-8 km.
 • Včela mává křídly rychlostí 180ti mávnutí za vteřinu.
 • Včela má pět očí.
 • Včela měří 12 až 14 mm, váží okolo 100 mg, tzn. 10 000 včel váží cca 1 kg.
 • Průměrný roj (úl) se skládá z jedné matky, z přibližně 50.000 nebo více dělnic, které obstarávají všechnu práci a z několika set trubců.
 • V průběhu snůšky je průměrná délka života včely asi šest týdnů, tři týdny stráví prací v úle a tři týdny sbíráním nektaru a pylu.
 • Včely se dorozumívají doteky tykadel, včelím tanečkem, pomocí vůně několika typů feromonů a také zvuky.
 • Každá včela má v úle svou úlohu, vykonává po určitou dobu jednu činnost. Buď uklízí nebo krmí plod, nosí vodu, pyl, med či propolis, brání česno nebo staví plásty z šupinek vosku.
 • Výkonná včelí matka naklade ročně 200 000 vajíček. Ve vrcholném období vývoje včelstva denně naklade až dvojnásobek své vlastní váhy. Například slepice, kdyby se chtěla vyrovnat včelí matce, musela by denně snést asi 25 vajec.
 • Úkolem trubce ve včelstvu je oplodnit matku, a pomáhá v chladných dnech udržovat teplotu.
 • Trubec je v úlu trpěn od jara do konce léta a poté (když přestane snůška) jsou vyhladověni a vyhnáni z úlu ven. Tento neblahý osud je vyvážen tím, že v době páření matek jsou včelami hýčkání a krmeni. (mají to ty holky dobře vymyšlené)
 • Trubec není schopný se sám živit.
 • Silné včelstvo spotřebuje více než 25 kg pylu za rok.

 

 

Opylování

 

 • Včela se podílí na opylení hmyzosnubných rostlin asi 95 %.
 • Bez včel bychom na zahradě neměli ovoce, zemědělci by neměli dostatečnou úrodu, vyhynuly by spousty vzácných planě rostoucích rostlin, krajina by se velmi změnila.
 • Hlavní význam včel nespočívá v tom, že nám poskytují med a jiné produkty, nýbrž v jejich schopnosti opylovat. Tak 80-90%  užitku připadá pěstitelům plodin a 20-10% chovateli včel. Pokud tedy včelař získá med za 100 Kč, znamená to, že opylením rostlina stromů "způsobily" včely užitek ve výši 500 - 1 000 Kč.
 • V Dánsku národní program zdůrazňuje užitek včel jako opylovačů a tam se vypočítavá, že opylováni včelami má 30 až 50 krát větší hodnotu než má med.  
 • Například u řepky ozimé se zvyšuje výnos přísunem včel až o 33% a u hořčice až o 50 %.

Ostatní

 • Kovy potažené včelím voskem korodují velmi pomalu.